www.twwp.wroclaw.pl
Start arrow Publikacje
Konflikty wokół tworzenia sieci Natura 2000 w dolinach rzecznych
wtorek, 30 kwiecień 2013
Pobierz cały artykuł w pliku .pdf

Dr Wojciech Jankowski

Wprowadzenie

Doliny rzeczne należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Zróżnicowana rzeźba terenu, mozaika siedlisk, bogactwo gatunków roślin i zwierząt powoduje, że liczne są propozycje objęcia ochroną najmniej zmienionych dolin rzecznych, dolin w których regulacji poddano samo koryto a dolina rzeki pozostała bez większych zmian, lub takich które zostały już dawno temu zmienione, ale na skutek braku konserwacji uległy częściowemu powrotowi do stanu naturalnego. Dla przyrodników proponujących objęcie ich ochroną ważna jest zarówno historia doliny rzecznej jak i jej obecne walory przyrodnicze.

Dotychczas niewiele dolin rzecznych w Polsce zostało objętych ochroną. Wynika to nie z braku ich walorów przyrodniczych, ale z konsekwentnego odrzucania postulatów przyrodników przez administracje państwową.