www.twwp.wroclaw.pl
Start arrow O TWWP
Historia powstania TWWP

 *   *   *   *

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej powstało na bazie Wolnej Wszechnicy Polskiej,która była prywatną szkołą wyższą , została założona w 1918 roku w Warszawie,składała się z czterech wydziałów, tj. matematyczno- przyrodniczego, humanistycznego,nauk politycznych  i społecznych oraz pedagogicznego.Zalążkiem jej było Towarzystwo Kursów Naukowych, które początek swój wzięło od tzw.Uniwersytetu Latającego.