www.twwp.wroclaw.pl
Start arrow O TWWP
Historia powstania TWWP

 *   *   *   *

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej powstało na bazie Wolnej Wszechnicy Polskiej,która była prywatną szkołą wyższą , została założona w 1918 roku w Warszawie,składała się z czterech wydziałów, tj. matematyczno- przyrodniczego, humanistycznego,nauk politycznych  i społecznych oraz pedagogicznego.Zalążkiem jej było Towarzystwo Kursów Naukowych, które początek swój wzięło od tzw.Uniwersytetu Latającego.

W ramach tego uniwersytetu 1882 roku organizowano w domach prywatnych w Warszawie konspiracyjne kursy samokształceniowe dla kobiet, dla których edukacja na poziomie uniwersyteckim była zamknięta.

Natomiast w roku 1885 kursy te przekształciły się w nieformalną,tajną szkołę wyższą tzw. Uniwersytet Latający. W ciągu dwudziestu lat istnienia uniwersytet ten ukończyło ponad pięć tysięcy kobiet. Najsłynniejszą absolwentką była Maria Skłodowska – Curie. W 1905 roku Uniwersytet przekształcił się w legalnie działające Towarzystwo Kursów Naukowych.Szkoła wyższa o nazwie Towarzystwo Kursów Naukowych działała w Warszawie prowadząc wykłady na trzech wydziałach, a w 1920 roku przekształciła się w Wolną Wszechnicę Polską.

W ramach Wolnej Wszechnicy od 1919 roku działało Collegium Publicum prowadzące publiczne wykłady niedzielne. Wszechnica składała się z kilku kierunków studiów naukowych takich jak: Studium Pracy Społeczno-oświatowej działające od 1925 roku, Studium Skarbowo –Finansowe (1926 rok), Studium Administracji Komunalnej (1926 rok) oraz Studium Migracyjno – Kolonialne (1936 rok). W okresie między wojennym uczelnia specjalizowała się głównie w naukach społecznych, jednocześnie dokształcając organizatorów życia kulturalnego, oświatowego i gospodarczego. Szczególną wagę przywiązywała do dokształcania nauczycieli. Zatrudniała wielu znanych i wybitnych uczonych takich jak: m.in.:

Józef Chałasiński,Witold Doroszewski,Ludwik Hirszfeld, Józefa Joteyko, Ludwik Krzywicki, Helena Radlińska,Bogdan Suchodolski, Ludwik Wertenstein, Edward Szturm de Sztrem, Teodor Vieweger,Marian Grotowski, Janusz Korczak,Włodzimierz Antoniewicz.

W roku 1927 utworzyła ona oddział w Łodzi,natomiast w 1929 roku dyplomy Wszechnicy były równoważne z dyplomami uniwersyteckimi.

Od 1919 roku do 1939 zatrudniała około osiemdziesięciu naukowców w tym docentów oraz profesorów.Na przełomie lat 1938/39 kształciło się tam ponad trzy tysiące studentów. Uczelnia ta prowadziła także tajne nauczania w czasie okupacji niemieckiej,. Po wojnie działalność jej nie została wznowiona, a z oddziału w Łodzi w 1945 roku powstał Uniwersytet Łódzki.

Formalnie Wszechnica została rozwiązana w 1952 roku, a jako kontynuator tradycji Wszechnicy zostało założone Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Obecnie jest to towarzystwo naukowe z główną siedzibą w Warszawie oraz czternastoma filiami w większych miastach Polski. Prowadzi działalność naukową, popularyzacyjną,dydaktyczną oraz wydawniczą w zakresie polityki oraz pedagogiki społecznej. Znajduje się pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk.

W obecnych czasach zasadniczym celem programowym Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej jest prowadzenie działalności edukacyjnej, skierowane głównie do społeczności młodej, której celem jest zdobywanie i poszerzanie horyzontów wiedzy ogólnej .

Prowadzi również zajęcia dydaktyczne,pedagogiczne oraz wydawnicze. Placówki Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej działają obecnie w czternastu miastach Polski, a także współpracują z miastami niemieckimi(Wuppertal) oraz słowackimi (Akademia Vzdelavania Kosice).

Od lipca 1985 roku zaczął działać przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nowy oddział zwany później Uniwersytetem Trzeciego Wieku. założycielką jego była prof.Halina Szwarc.

Towarzystwo istnieje już 92 lata.Mieli z nim styczność najwybitniejsi polscy pisarze, ludzie kultury i nauki.Dzięki nim przetrwało to czego nie dowiedzielibyśmy się lub wiedzielibyśmy tylko część, gdyby nie istnienie Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej.