www.twwp.wroclaw.pl
Start arrow Publikacje arrow Bomba demograficzna(BD) z bombą termojądrową w tle (BT)
Bomba demograficzna(BD) z bombą termojądrową w tle (BT)
Spis stron
Bomba demograficzna(BD) z bombą termojądrową w tle (BT)
Strona 2

 

Dr nauk med. Kazimierz Gwóźdź

 

PRÓBA SPOJRZENIA NA ZAGRAŻAJĄCE PANDEMONIUM POZWALAJĄCE

 

SIĘ PROGNOZOWAĆ W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI

 


 

 

Nawiązując do tytułu,który trąci nieco bizantyjską rozwlekłością, termin bomba demograficzna może być odbierane jako „bon mot” względnie dziennikarska figura retoryczna, ale ten zwrot stylistyczny zaczął funkcjonować jako pojęcie naukowe, chociaż niejednorodne, będące pochodną

wielu interaktywnych czynników.

 

Natomiast bomba termojądrowa jak wiadomo jest faktem dokonanym, nieodzownym składnikiem arsenałów.

 

Na ewentualne zagrożenie bombą demograficzną składają się:

 

- żywiołowy przyrost populacji ludzkiej,

 

-  industrializacja,

 

- chemizacja terenów uprawnych,

 

 

  - masowa eksploatacja mineralnych nośników energii,

 

  - koncentracja kapitału inwestycyjnego.

 

 

Wyżej wymienione zjawiska wpływają spontanicznie w różnym stopniu na powstawanie efektu cieplarnianego niszczącego w trybie ciągłym ochronną warstwę ekosfery ziemskiej.

 

Dość powiedzieć , że proces ten osiągnął samonapędzającą się dynamikę własną i stał się groźny w swej permanentnej progresji przy bardzo ograniczonej interwencji jak dotychczas ze strony człowieka.

 

 

NIEKTÓRE CZYNNIKI USZKADZAJĄCE EKOSFERĘ ZIEMSKĄ


Przyrost naturalny, deskryptor „naturalny” jest chyba eufemizmem, bowiem u homo sapiens prokreacja nosi w znacznym procencie charakter stochastyczny i w okresie godowym trwającym okrągły rok, można dostrzec zauważalną granicę między erotyką a genetyką.

Wiadomo, że genetyka troszczy się o nieśmiertelność rodzaju ludzkiego, natomiast erotyka o komfort zmysłowo wyobrażeniowy , przez niektórych uważany jako gratyfikacja prokreacji.

Przyrost roczny ludzkości w wymiarze 80 mln/rok jest groźny, jest przypadkowy, praktycznie nie regulowany , zwłaszcza przez politykę państw Trzeciego Świata. Do realizacji podniosłego aktu prokreacji nie potrzeba świadectw zdrowotnych wystarczy gotowość seksualna.

Skutki spontanicznej prokreacji są spektakularnie przerażające: 1 mld. ludzkości głoduje,

1 mln dzieci do 12 roku umiera:

- z powodu zagłodzenia,

- z powodu braku dostępu do wody pitnej

- z braku dostępu do placówek medycznych, co skutkuję masowymi infekcjami.

To są dane z agend ONZ.

Tak znaczny przyrost ludności wymaga tworzenia infrastruktury: jak mieszkaniówka, edukacja,miejsca zatrudnienia. Inwestycje te wytwarzają produkt uboczny w postaci dwutlenku węgla.

Budowa infrastruktury uruchamia przemysły wydobywcze: gaz,ropa,węgiel,rudy.

Są to materiały wysoko energetyczne uwalniające dwutlenek w mln ton rocznie.

Rolnictwo- produkcja chemiczna środków użyźniających wyzwala znaczne ilości dwutlenku węgla a do produkcji białka zwierzęcego zużywa się dziesięciokrotnie więcej wody aniżeli roślinnego.Pojawia się też problem asenizacji.

Nakłada się dodatkowo trzebienie lasów na skalę masową , przez co obniża się produkcję tlenu przez chlorofil

Wzrost tauryzacji społeczeństw powoduje szkodliwą koncentrację kapitału, która charakteryzuje się

powstawaniem grup nacisku inwestycyjnego.

Tauryzację określa tzw. współczynnik Giniego wyznaczający koncentrację społecznego kapitału.

Przykładowe wartości współczynnika w skali od zera do jednego wynoszą dla: Szwecji 0,23 , USA 0,59 , Brazylia 0,61. Współczynniki oscylujące od 0,2 do 0,4 są najbardziej pożądanymi wartościami.

Wartości skrajne , przy współczynniku zbliżonym do :

0 (zera)- oznaczają utopijny socjalizm- równomierna dyspersja kapitału, pozostała większość w gestii układu rządu jednopartyjnego.

1- totalna plutokracja- ekstremum koncentracji kapitału w klanach rodzinnych.

Tam gdzie wkracza człowiek z industrializacją giną gatunki przyrody ożywionej (zwierzęta i rośliny).

Z obserwacji istnieją podstawy przyjęcia teorii zwiastunów. W obecnej chwili są nimi określone fenomena:

 • Postępujący zanik wiecznej zmarzliny.

 • Topnienie pokrywy lodowej – aktualnie obejmuje ono 97% powierzchni pokrywy lodowej Grenlandii o powierzchni 1,7 mln (kilometrów kwadratowych) a dziesięć lat temu odnotowano topnienie 40% powierzchni.

 • Utrata całkowitego lodowca akwenu Arktyki o powierzchni 4 mln (kilometrów kwadratowych) w ciągu 30 do 40 lat są to prognozy ostrożne. Istnieje grupa badaczy zakładających, że proces ten przebiega pięciokrotnie szybciej ( w ciągu 6 do 8 lat).

 • Anomalie pogodowe pod postacią wysokich amplitud temperatur ekstremalnych

  (związane z tym zwiększenie się częstotliwości występowania przemieszczających rotacyjnie olbrzymich mas powietrznych -

 • tajfunów).

 • Bardziej zauważalna erupcyjność skorupy ziemskiej (erupcyjność wulkanów na dnie oceanów) oraz pojawienie się zjawiska tsunami na powierzchni akwenów.

  Ostatnie tsunami wyzwoliło tak wielką energię kinetyczną, że na krótki moment( kilka sekund) szybkości kątowej, odchyliło Ziemię z jej trajektorii.